.

UFO-k a középkorban 

Érdekes, hogy sem a történészek, sem az akadémikus tudomány nem vizsgálja azokat a történelmi dokumentumokat, amelyekben különös eseményekről, ismeretlen jelenségekről, furcsa repülő tárgyakról van szó.

 

Ezekkel a történelmi feljegyzésekkel csupán a megszállott UFO-kutatók foglalkoznak, akiket a hivatalos tudomány fantáziadús, álmodozó embereknek tart és rangon alulinak érzi figyelembe venni észrevételeiket. 


Az ősi indiai védákon kívűl minden nép történetében van valamilyen repülő isten, vagy valamilyen különös égi járművön érkezett idegen. Kínai feljegyzések, a Szungkorban (990-1279) is beszámoltak repülő égi szekereken érkezett látogatókról. Európában néhány festményen örökítettek meg különös repülő szerkezeteket.

Ugyanebből az időből már európai feljegyzések is rendelkezésünkre állnak, ám az igazán részletes beszámolók megjelenéséig egészen a XVII. század elejéig kell várnunk. Ekkor azonban olyan eseményekről keletkeztek feljegyzések, melyeknek több száz tanuja, vagy részvevője volt, amelyeket nem lehet a gazdag képzelet világával magyarázni.

Jó példa erre az a napokig tartó eseménysorozat, amely 1608. augusztus 5-én vette kezdetét Nizzában. Este 8 óra tájban Nizza polgárainak százai látták, amint három világító tárgy végigszáguld az égbolton és az Angyalok öble felé veszi az irányt. A kíváncsi tömeg a kikötői mólóra sietett, ahonnét jól megfigyelhették a különös objektumokat, amelyek leereszkedtek egészen a víz színéig és mintegy 1 méteres magasságban lebegve megálltak. A járműveknek, mert minden kétséget kizáróan erről volt szó, elnyújtott ovális alakú, kissé lapos hajószerű testük volt és középen egy kiemelkedő szerkezeti elemet lehetett megfigyelni rajtuk, amit a beszámolók leginkább egy árbochoz hasonlítottak.

A nap még fenn volt a horizonton, amikor az öböl vize forrni kezdett és hírtelen pokoli zaj támadt, miközben narancsszínű gőzfelhő szállt fel. A középső hajóból ekkor két alak emelkedett ki vöröses színű öltözetben, amit ezüst pikkelyek borítottak. Óriási, kerek fejükön csak két kerek nyílás világított a szem helyén. A két teremtmény egy fémszerkezetből kinyúló csővel a kezében a vízbe vetette magát és jó két órán keresztül matatott a hajószerű tárgy körül, amin nyilvánvalóan valamit javítottak. Időközben besötétedett és az emberek is egyre bátrabbak lettek. Páran csónakba ültek, hogy megközelítsék a szerkezetet és a titokzatos idegeneket, akik kozben visszaszálltak a járműveikbe. Ekkor a három repülő tárgy felemelkedett és elrepült.

A döbbent Nizzaiak többé nem látták őket, ellenben 17 nappal később, augusztus 22-én ezek a furcsa szerkezetek ismét megjelentek, de ezúttal keletebbre, Genovában. Itt már nem volt olyan csendes a fogadtatás. Miután az “égi hajók” leereszkedtek, a kikötőt védő bástyákról 800 ágyúgolyót lőttek ki rájuk.  Ez feltehetően nem tetszett a látogatókat, mert a tudósítás szerint valamilyen rejtélyes sugárzással válaszoltak, aminek több halálos áldozata is volt. Más források szerint a halálesetek oka az volt, hogy a pánikba esett tömegben egymást taposták agyon az emberek, de akad olyan tudósítás is, amely szerint többen rémületükben haltak szörnyet.

Egy azonban biztosra vehető. Az égiekkel történt találkozás ezúttal tragédiába torkolt. A különös hajók ezt követően távoztak, de 3 nappal később az egyiket ismét látták a Marseille melletti Martigues halászfalu fölött. Úgy másfél órán át látták a falu lakói az égi hajókat. A falusíak látták, hogy két alak mászik elő a szerkezetből akik olyan mozdulatokat tettek, mintha valamivel égi párbajt vívnának  a szerkezet tetején.

A nyugat-franciaországi Angoimoisnál még ez év őszén olyan égi ütközetről(?) szóló beszámoló került elő, amelyben állítólag több száz égi bárka és számtalan égi harcos csatája zajlot. Ám ez utóbbi történetet talán joggal vélhetjük vallási eredetű korabeli propagandának a jó és a rossz örökös égi csatájáról. Elképzelhető, hogy ez az esemény meg sem történt és a leírás  inspirációja az augusztusi Nizzai és Genovai esemény volt.

Ezek a több száz tanú előtt történt esetek azt mutatják, hogy az UFO jelenség nem csak napjaink jellemzője, hanem történelmünk folyamán számos helyen előfordultak. Ez a téma igazán megérne egy alaposabb kutatást.

paranormal.hu

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol