.

Magyar Duna-tengerjáró hajózás a második világháború idején
Az 1930-as években Magyarország ugyan németbarát politikát folytatott, de egészen 1942 júniusáig semleges maradt. Az 1939-ben kezdődő háború a tengereken is új helyzetet teremtett a magyar tengerhajózás számára.


Ezt legelőször a DUNA gőzös tapasztalta meg. A hajó Edvi-Illés Gyula hosszújáratú tengerészkapitány vezetésével a Földközi-tengeren tartózkodott, amikor november 19-én a brit HMS ARETHUSA cirkáló (balra) a Maleas-foknál lecsapott rá. A DUNÁ-t Máltára vitték, majd minden tiltakozás ellenére kifosztották. Egy semleges ország kereskedelmi hajóját kalóz módon, semleges rakománnyal, semleges vizekről raboltak el. A tengeri jog szerint nemcsak kalózkodtak, hanem tengeri rablást is elkövettek az angolok. A rakományától megfosztott hajót elengedték.
 
Ezután a DUNA Pireusba, majd Izmirbe ment, ahol összefutott a TISZÁ-val - melynek Dobozi Dénes volt a kapitánya. A két hajó együtt próbált meg kijutni a török kikötőből, azonban egy brit segédcirkáló útjukat állta. Juba Ferenc, aki a DUNÁ-n szolgált, így
emlékezik vissza:

"Tenedos magasságában járva, mélyen bent a török felségvizeken egy brit segédcirkáló jelent meg a két magyar hajó közelében, ránk irányították ágyúikat, majd a követésükre szólítottak fel minket. Mit kezdhet két kis kereskedelmi hajó a lövegekkel szemben? Semmit. Így hát tettük, amire utasítottak. Messze túl a török felségvizek határán megálltunk és megérkezett a hajónkra a zsákmányosztag, egy tiszt vezetésével. Parancsnokunk nála tiltakozott az eljárás és a nemzetközi jog megsértése miatt, mire az meglehetős arroganciával ezt felelte: "Minek jöttek utánunk?"

 A DUNA kapitánya, Edvi-Illés erre a méregtől kipirult arccal ezt válaszolta: "Csak egy torpedóm lett volna, garantálom, hogy ezt nem kérdezné most tőlem. De különben is, semmi olajom nincsen, nem tudok gőzt fejleszteni." Mivel az angoloknak sem volt felesleges olajuk, elengedték a DUNÁ-t, ahelyett, hogy ellenőrizték volna a tankjaikat, pedig azok csurig voltak olajjal. A TISZÁ-t azonban nem engedték el. Elhurcolták Máltára, és azt is kifosztották.

Tisza az Aranyszarv öbölben (Isztambul)
 
Az angolok eljárása miatt a DTRT igazgatósága felvette a kapcsolatot a londoni kormánnyal. A tárgyalások eredményesek voltak, bár az angolok szigorú megszorításokat alkalmaztak. Például a rakományokról pontos jegyzéket kellett küldeni a londoni Gazdasági Hadviselés Minisztériumának (Ministry of Economie Warfare), szabályozták az áruk rakodását egyes kikötőkben, ha a DTRT hajókon szokatlan rakományt szállíttatnának, arról értesíteni kell a minisztériumot. A szigorú szerződést 1940. február 29-én írták alá.
A DUNA gőzös azonban ismét pórul járt. 1940. április 29-én a BUDAPEST hajóval együtt indult útnak Isztambulba, mikor a viharos Fekete-tengeren zátonyra futott. Két napba telt, mire a vihar lecsillapodott, és a legénység el tudta hagyni a hajót.
Később a biztosító megtérítette a kárt, de ez a hajó azonban végleg kiesett a magyar kereskedelmi flottából.

Olaszország júniusi hadbalépésével a Földközi-tenger is hadszíntérré változott. A magyar tengerjáró hajók beszorultak a Fekete-tengerre, és csak Isztambulig tudtak közlekedni. A magyar földközi-tengeri kereskedelmi forgalom gyakorlatilag megszünt.

1941 áprilisában a DTRT, a kormány hozzájárulásával bérbe adta a németeknek a Kassa hajónkat. A szerződés nem ellenkezett nemzetközi egyezményekkel és igen előnyös volt. Az aláírást követően a bérlők a hajót Pireusba rendelték. A hajó magyar jellegét megtartotta, a kapitány továbbra is Földes Károly maradt. Pár hónappal később már mint fegyvertársak hajóztak a magyar hajók a németek oldalán.
 
1941. június 22-én Németország megindította csapatait a Szovjetunió ellen, ami új helyzetet teremtett, mivel a Duna és a Fekete-tenger fontos hadiszállítási útvonallá lépett elő. A Barbarossa-terv kivitelezéséhez Románia, Szlovákia és Finnország után június 27-én Magyarország is csatlakozott.
A Szovjetunió elleni hadjárat megkezdése után a németeknek minden létező fekete-tengeri szállítóeszközre szüksége volt. Igény mutatkozott további Duna-tengerjáró hajók bérbevételére. A DTRT a magyar kormány nyomására a KASSA és a TISZA motorosokat adta bérbe, napi 2000 birodalmi márkáért. A hadiállapot beállta után további négy hajó is német bérletbe került. Az 1941. július 12-én megkötött szerződés egy hónapra szólt, az UNGVÁR és a KOLOZSVÁR napi 1500, a SZEGED 975, a BUDAPEST napi 750 birodalmi márkáért került bérletbe

A Kolozsvár Budapesten a Gellért hegy előtt
A Tengely-hatalmak azonban még így is jelentős létszámbeli hátrányban voltak a szovjet Fekete-tengeri flottához képest. A szovjeteknek 1 csatahajójuk, 4 cirkálójuk, 12 rombolójuk és többszáz kisebb egységük volt. Könnyűszerrel elsöpörhették volna a Duna-tengerjárókat és azoknak kíséretét. Ez azonban (szerncsére) nem történt meg.
 

 A bérbe vett hajókat felkészítették a hadi szolgálatra, ami a következőket jelentette: mindegyik hajót átfestették szürkére, az orra és a farba ágyúállásokat ácsoltak, és 2 cm-es német légvédelmi gépágyúkat telepítettek, német kezelőszemélyzettel. A legkisebb hajó, a BUDAPEST csak az orrára kapott lövegállást. A hajók fedélzeteire kis barakkokat építettek a német tüzéreknek. A kormányállás tetejét és oldalait deszkapalánkok közé öntött homokkal páncélozták a géppuskatűz és a bombák repeszdarabjai ellen, ahol csupán a megfigyelés céljaira alakítottak ki keskeny réseket (egyébként a szolgálatot a felső, nyitott hídon tartották). Kiegészítették a hajók tűzoltófelszerelését, minden ablakra elsötétítő fedőt tettek, még a navigációs lámpákat is átalakították, hogy azok fényét a magasból, repülőgépről ne lehessen meglátni. A személyzet minden tagjának folyamatosan viselnie kellett mentőmellényét az út folyamán. Minden hajó kapott német jelzőszemélyzetet (Signalgast), akik a német tengerészeti morzelámpákat kezelték menet közben.  Minden hajó kapott egy német rakmabiztost (Supercargo), aki a rakomány tulajdonosának, a Harmadik Birodalomnak az érdekeit képviselte a hajón. Különleges helyzetben volt a SZEGED, mely ugyebár nem került német bérletbe. A hajó légelhárító fegyverzetként az orr-részen egy magyar Nimród tornyot kapott 4 cm-es Bofors gépágyúval, és a tüzérek is a legénység tagjai közül kerültek ki, rövid kiképzés után.


A Duna-tengerjárók magyar lobogó alatt, a magyar tengeri jogszabályok hatálya alatt hajóztak. A bérbe vevőnek csupán a rakomány minősége és úticélja, valamint az útvonal tekintetében volt joga intézkedni. Ebből a szempontból a hajók a fekete-tengeri admirálisnak voltak alárendelve.

A bérbe vett magyar hajókból és kíséretükből álló első konvoj 1941. október 31-én futott ki Szulinából, Ocsakov céllal. November 9-én Burgasz közelében. Az UNGVÁR. bár észrevette az aknát, mégis rásodródott, ami a hajó orra alatt robbant, és rögtön sűlyedni kezdett.  Aztán bekövetkezett a második robbanás, amely a hajó robbanóanyag szállítmányát iszanyatos erővel semmísítette meg. Az UNGVÁR személyzetéből meghalt 12 fő, valamint 6 tiszt és 28 katona a német és román haditengerészettől.
 

A szovjet hadiflotta sem tétlenkedett. Tengeralattjáróik a németek által elfoglalt kikötők bejárata környékén álltak lesben. Torpedót a magyar hajókra is számtalanszór kilőttek, de a torpedók elmentek a hajók alatt. Ez azért történhetett meg, mert habár a Duna-tengerjáró hajók hossza 60-70 méter volt, amihez rendes esetben - azaz a tisztán tengeri használatra épített hajóknál - négy, négy és fél méteres merülési mélységre lett volna szükség, a Duna viszonylag alacsony vízállása nem engedett meg többet, mint három méter. Az orosz tengeralattjárók viszont szabályosan megmérték a hajónak a hosszát, ez alapján kiszámították, hogy négy és fél métert merül, majd abban a négyméteres mélységben kinyomták a torpedóikat, amelyek aztán a Duna-tengerjárók alatt szaladtak el. A háború során a számos kísérlet ellenére egyszer sem tudtak magyar hajót megtorpedózni szovjet tengeralattjárók a Fekete-tengeren

A cikk első része itt olvasható

Az adatok a http://www.kriegsmarine.hu/hk/ha01102.html oldalról származnak

 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol

 


 

 
 

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china