.

Az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása 

148 éve, 1867. február 17-én jött létre az Osztrák-Magyar Monarchia, ezzel kezdetét vette az első világháborúig tartó, úgynevezett „boldog békeidők” korszaka.

Ezen a napon nevezte ki ugyanis Ferenc József osztrák császár és magyar király gróf Andrássy Gyulát Magyarország miniszterelnökének. A sokak által az ország legprosperálóbb korszakának titulált időszak létrejöttéhez azonban göröngyös út vezetett. A kiegyezés előtt ugyanis 18 évvel még vér folyt a harcmezőkön, az ország forradalmi hangulatban próbálta elűzni a Habsburgokat, s harcolt a hőn áhított függetlenségért. Később az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése, a megtorlás és a neoabszolutizmus időszaka finoman szólva sem javított a Habsburgok megítélésén az ország polgárai között. Mindezek ellenére egy viszonylagosan gyors folyamat után mégis konszenzusra jutottak a magyarok az osztrákokkal, belátva hogy az együttműködés gyümölcsöző lehet. Széles körben elterjedt az a nézet, hogy az 1849 és 1867 közötti időszakban a magyar hivatalnokok széles körben akadályozták a Magyarországra erőltetett osztrák államgépezet működését - ezt nevezték passzív rezisztenciának. Azonban nincs konkrét bizonyíték arra, hogy az ellenállás programszerű lett volna: maga Deák Ferenc - akinek a nevéhez kötik ezt a fajta magatartást - sem írt külön programot, amiben az ellenállást pontosan körülhatárolta volna. Deák egyenesen azt tanácsolta több tisztviselőnek, hogyha felkérték, vállaljon szerepet a rendszer működésében. Maga Deák Ferenc volt az egyik vezető alakja – Andrássy Gyula mellett – a kiegyezést előkészítő tárgyalásoknak is. Herrmann Róbert történész szerint a passzív rezisztencia a kiegyezés egyfajta felmagasztalása volt, azt mutatta ugyanis, hogy ellentétben a kossuthi, emigrációs politikával, a magyar társadalom a konfliktuskerülő, méltóságteljes magatartással is el tudta érni a békés társadalmi berendezkedést. Ferenc József egyébként Deákot szerette volna kinevezni miniszterelnöknek, de Deák ekkor már 64 éves volt, és ő javasolta a nála 20 évvel fiatalabb Andrássy Gyula kinevezését. 1867. február 17-én tehát az uralkodó kinevezte Andrássyt miniszterelnöknek, de a kiegyezési törvények megalkotása csak ezek után kezdődött.

A kiegyezés lényegét tartalmazó közösügyi javaslat kidolgozása, megalkotása és 1867. május 29-én történő végső elfogadása előtt azonban a császár váratlanul három feltételt szabott a további munkához. A főhadúri joghoz, az előszentesítési joghoz, illetve az országgyűlés feloszlatásának jogához a császár tűzön-vízen át ragaszkodott. Ezeknek az úgynevezett királyi biztosítékoknak köszönhetően az uralkodó az 1848 előtti állapotokhoz képest döntő befolyást szerzett mind a magyar országgyűlés, mind a magyar kormány felett.
A kiegyezés tartalmi lényegét tartalmazó 1867. évi XII. törvénycikket május 29-én fogadta el az országgyűlés. Jogi alapja a Pragmatica Sanctio volt, amely alapján Ausztria és Magyarország uralkodójának azonosságát, és azt, hogy a két ország feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul ("indivisibiliter ac inseparabiliter”) össze vannak kapcsolva, egymásnak kölcsönös védelemmel tartoznak. Ezek alapján a kiegyezési törvény is megnevezte a három közös ügyet, a hadügyet, a külügyet és a pénzügyet, valamint az ezekhez kapcsolódó intézményrendszerek közös fenntartását. Ferenc József magyar királlyá koronázására 1867. június 8-án került sor. A szertartás után, július 28-án az uralkodó szentesítette a kiegyezési törvényeket.

A kiegyezés után közel 40 éven keresztül gazdaságilag és társadalmilag is sokat fejlődött az ország, aminek az első világháború borzalmai vetettek véget.
Forrás: sg.hu

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol

 


 

 
 

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china