.

Szerzetes, aki a pápa előtt levitált.Copertinói Szent József máig megmagyarázatlan levitációi

 

 
A levitácóról kevés ismeret áll rendelkezésre, és a tudomány mai állása szerint ilyesmi nem is lehetséges. Ennek azonban ellentmondanak történelmi feljegyzések, melyek közül a leghitelesebb Copertinói Szent József esete akinek levitációját az évek folyamán több száz hiteles személyiség látta és ami VIII. Orbán pápa jelenlétében is megtörtént.

A levitáció egy olyan folyamat, amely során egy tárgy legyőzve a gravitációt stabilan lebeg a levegőben anélkül, hogy bármilyen más testtel kontaktusba kerülne                          (Wikipedia)

Szóbeszéd formájában már évezredek óta terjedtek hírek, miszerint távol-keleten a buddhista szerzetesek képesek imájuk, (meditációs elmélyedésük) közben a levegőbe emelkedni. Volt aki elhitte, volt aki nem, de az egyház a levitációt ördögi fortélynak tartotta. Igazán nem is foglalkozott vele az 1630-as évekig, amikor is a copertinói katolikus monorita szerzetesrend egyik tagja hazudtolta meg a természet megdönthetetlennek hitt törvényeit.

A szentmisék alatt rendszeresen extázisba esett és a levegőbe emelkedett. Annyira átélte a szentbeszédeket, hogy amikor Jézus keresztre feszítéséről volt szó, elhalványodott, elvágódott a földön, és fájdalomtól eltorzult arccal feküdt eszméletlenül a kövezeten. Az egyházi zene, a szentképek, a szentmise egyes részei mind olyan extázist váltottak ki belőle, amitől a földről felemelkedve, magárol nem is tudva élte át vallásos érzelmeit. Ez az extázis templomban, a szabad természetben, vagy bármely más helyen előjött, amikor közel érezte magát Istenhez.

Egyszer egy kolostorban egy festmény volt rá olyan hatással, hogy amikor elment mellette, felrepült a Megfeszített képéhez, és mintha szoborként odaerősítették volna, hosszú ideig ott maradt. Az is megtörtént, hogy társával belépett egy templomba az ének hallatán fölemelkedett, magával ragadta társát és előrerepült vele az oltár melletti szentségtartóhoz.

Egyre több ember lett kíváncsi a szerzetesre, tódult a nép a kolostorba és a templomba. A helyzet odág fajult, hogy az emberek tülekedtek a már szentnek tekintett paptól származó ereklyékért. Cellájának, faldarabját, ruhájának foszlányát, csuháját összefogó kötéldarabot, vagy bármilyen vele kapcsolatos tárgyat csodatevő ereklyeként kezdtek tiszelni.

Miután egy püspöki helynök ezt írta róla: ,,Egy harminchárom éves ember a Messiást játssza; egész néptömeget vonz maga után.'', az inkvizíció sem maradt tétlen és Józsefet Nápolyba idézte. Miután nem tudtak rábizonyítani semmiféle eretnekséget, megkérték települjön át Assisibe, és a továbbiakban ott éljen rejtett életet.
Az inkvizíció felmentése után, bíborosok, püspökök, fejedelmek keresték fel, vagy ajánlották magukat imájába. A protestáns Braunschweig-Lüneburgi János Frigyes herceg levitációja láttán tért át katolikus hitre.
1638-ban Rómába küldték, ahol a VIII. Orbán pápa is fogadta. A megtiszteletéstől extázisba esett szerzetes a pápa valamint az audinencián résztvevő papok és egyházi előkelőségek szeme láttára emelkedett a levegőbe.
Egyre növekvő népszerűságe zavarta a kolostor életét ezért átkükdték Fossombrone nehezen hozzáférhető kapucinus kolostorába. Hátralévő éveit itt élte le, 1663. szeptember 13-án halt meg. Az egyház 1773-ban avatta szentté.

Korabeli iratokból feltrárulkozó története annyira hiteles, hogy a mai, akadémikus tudomány szkeptikus képviselői sem vonják kétségbe. A levitációt megmagyarázni nem tudják, inkább nem beszélnek róla.

Copertinói Szent Tamás élete és levitációja eddig nem került be a köztudatba.

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol