.

Mire emlékeznek hétezren, ha a halál után semmi sincs?Az embereket a kezdetek óta foglalkoztatja a kérdés: mi lesz velük a halál után. A meggyőződéses ateisták szerint semmi, mert az ember csak egy hús vér tömeg, semmi több.

A más dimenzók létezésében hívők azonban másként gondolják. A szerintük a testben van egy lélek, amely test halála után egy másik dimenzióban létezik tovább.

Dr. Michael Newton hipnoterapeuta mester olyan technikát fejlesztett ki, amellyel a klienseit vissza tudja vinni az időben az elmúlt életükből származó emlékek felidézésére. E folyamat során elképesztő felfedezésre jutott. El tudta vinni a lelkeket arra a helyre, ahol két élet között léteztek.  Hétezer esetről készített feljegyzést és a 7000 regresszió nagy többségnek kísértetiesen hasonlítottak a visszaemlékezései arra a helyre, amelyet sokan "otthonnak" neveztek.

Michael Newton Los Angelesben nevelkedett, pszichoterápiából doktorált, s tagja az Amerikai Pszichológusok Szövetségének. Felsőoktatási intézményekben folytatott oktatói és pszichoterápiás tevékenységet. Évekig dolgozott csoportterápiában kábítószeresekkel is. Jelenleg a magánpraxisában viselkedésmódosítással foglalkozik, illetve abban segíti a hozzáfordulókat, hogy kapcsolatba léphessenek magasabb spirituális lényükkel. Saját korregressziós technikájának fejlesztésével Newton doktor fölfedezte, hogy lehetséges a klienseit az előző életeik emlékein túl, az annál jelentősebb köztes létbe is elvinni, ahol megtapasztalhatják lelkük halhatatlanságát. Az 1994-es Lelkünk útja könyvében Newton doktor sokéves, szellemvilággal kapcsolatos kutatási anyagát összegzi.


Dr. Newton munkájának egyik legérdekesebb aspektusa az volt, hogy nem számított, kivel dolgozott, vagy mi volt a paciens korábbi meggyőződése a "lélek" vagy a reinkarnáció fogalmával kapcsolatban.  Miután véget ért a hipnózis, ezen emberek nagy részének véglegesen megváltozott a világról, az univerzumról alkotott hite. Sokkolóan hatott rájuk, hogy képesek voltak visszaidézni néhány korábbi életüket, érezni és tisztán látni azt a kapcsolatot, ahogy az előző életeik a jelenlegi életükhöz kapcsolódnak.

Élet az életek között

A hipnoterápia világában az előző élet regresszió elég gyakori, de Dr. Newton képessége annyiban egyedi, hogy az alanyai vissza tudtak emlékezni az anyaméhben töltött időre, majd az előttre és az életek közötti helyre. Ez volt az a hely, ahol gyakran az egész lélekcsaládjuk tárt karokkal várta és fogadta őket. Sok alany gyakran meglepődött, mikor kiderült, ki volt ott, mivel ezen emberek közül néhányan egy korábbi életük során kihívást jelentő élményt nyújtottak számukra.

A beszámolóik következetessége miatt, Dr. Newton szerint,  alanyai hipnotikus állapotban adott válaszai hiteles információt szolgáltattak a túlvilági életre vonatkozóan. Gyakran az alanyok ugyanazokat a szavakat és grafikai ábrázolást használták arra, hogy hol voltak és mit láttak.
Dr. Newtonnak semmi oka sem volt arra, hogy úgy érezze, hogy valaki megpróbálja meghamisítani a történetét, és minden esetben úgy kezelte az esetet, mintha először hallotta volna az információt. Nem szavakat vagy ötleteket sugallt számukra, hanem inkább szabadságot adott nekik, hogy önmaguktól fejezzék ki élményeiket ezen tapasztalotokról.  Az alanyok beszámolói közötti hasonlóságok meglehetősen meglepőek voltak.
 

Néhány ilyen hasonlóság:

● Az emberek emlékei a lélek kezdeti tevékenységéről a végső halál után a Földön párhuzamban állnak a halálközeli élményből visszatérő emberek emlékeivel (NDE).

● A lelkek általában arra vágynak, hogy a halál után eltávolodjanak a Földtől, és sok esetben néhány napig maradhatnak a temetésükig.

● A legtöbb lélek eredetileg egy alagúton halad át a mennyei fényig.

● A fizikai struktúrák megjelenése vagy az egyéb ismerős dolgok a Földről a lélek mennybe való belépésekor az átmenet megkönnyítésére szolgál.

● A lelkek képesek arra, hogy a korábbi életformáikat kivetítsék a más lelkekkel való kommunikáció során.

● Közvetlenül a földi haláluk után a lelkeket eredetileg a mennybe vezetik szellemi vezetőik, vagy valaki, akihez közel álltak előző életükben. Találkoznak olyanokkal, akik korábban fontosak voltak számukra.

● A szellemi vezetők továbbra is védelmező szerepet töltenek be a mennyben.
 

● A mennyben való kommunikáció telepatikusan történik.

● Egy privát tudatforma a lelkek közötti érintés révén működik.

● A szellemek olyan lelkek, akik úgy döntöttek, hogy a földi síkon belül maradnak, általában nagyfokú elégedetlenséggel. Különböző eszközökkel lehet kezelni őket, például ördögűzéssel, hogy megakadályozzák, hogy beavatkozzanak az emberek életébe.

● Azok a lelkek, akik képtelenek félretenni egy emberi impulzust, amellyel másoknak kárt okoztak, a szellemi világba való belépés után elkülönültségbe kerülnek és egy ideig ott maradnak. A következő reinkarnáció során áldozatok is lehetnek az igazságosság karmikus ciklusában.

● Egy érkező lélek beléphet egy gyógyító helyre a lélek helyreállításának részeként a földi élet után.

● Egy élet felülvizsgálatra kerül sor először szellemi vezetőkkel, majd később a Vének Tanácsával.

● A lelkek egy nagy átmeneti területen keresztül utaznak a kezdeti helyükre a mennyben.

● A lelkek továbbhaladnak a csoportjukhoz, amely a lélek energiájának kis csoportjaiból áll, amelyek úgy tűnnek, mintha átlátszó buborékok vagy áttetsző izzók lennének. Olyan entitásokat tartalmaznak, akik gyakran osztják meg az elmúlt életek emlékeit az érkező lélekkel.

● A csoport elhelyezkedését a lélek szintje határozza meg.

● A másodlagos csoportok egy elsődleges csoporttal érintkeznek.

● A csoportjukban élő lelkek számára létezik a szocializáció és az utazás lehetősége.

● Ha egy lélekcsoport kialakult, nem kerülnek be új tagok.

● A lelkek olyan más lelkekkel kerülnek egy csoportba, akik hasonló jellemzőkkel rendelkeznek.

● Magasabb szinten a lélek fejlődése nagyobb függetlenséggel zajlik a csoport tevékenységétől.

● A szellemi fények olyan színeket mutatnak, amelyek korrelálnak a lélek spirituális evolúciójával.

● A szellemi világ hasonlít egy nagy iskolára, ahol számos osztályterem van a tanító lelkek irányítása alatt, akik figyelik az előrehaladást.

● Minden léleknek van egy személyes vezetője, aki több ezer éven és sok életen át lehet vele.

● Gyakran neveznek ki fiatal vezetőket is egy lélek későbbi fejlődése során.

● A vezetők megjelenhetnek emberként, valamint szellemekként.

● A legtöbb lélek a mai világban fejlődésének korai szakaszában van.
 

● A lelkek egyidejűleg két életet is megtapasztalhatnak a Földön.

● A lelkünk egy alvó része a mennyben marad a megtestesülés során.

● A lelkek megtanulják a fizikai tárgyak létrehozásának technikáit gondolattal, kezdve egyszerű feladatokkal.

● A lelkek a Földön kívüli világokon is inkarnálódnak.

● A lelkek fejlődése tovább haladhat azon a szinten, ahol a megtestesülés megtörténik.

● A lelkek az utóbbi évszázadokban gyakrabban reinkarnálódnak, és az elmúlt évszázadban nagyjából két életük lehetett.

● A lelkek nem kötelesek reinkarnálódni, de a szellemi vezetők jelentős nyomást gyakorolnak, ha az idő megfelelőnek tekinthető.

● A lelkek az életválasztás helyére kerülnek, hogy megvizsgálják az alternatív életeket.

● Van egy tendencia, hogy a lelkek ugyanazon a földrajzi területen reinkarnálódnak, ahol az elmúlt életeik során voltak.

● A fizikai fogyatékosság leküzdéséhez szükséges erőfeszítések felgyorsítják a lelki fejlődést.

● A lelkek megtanulják az új inkarnáció előtt, hogy felismerjék a jövő földi jeleit azoktól a lelkektől, akikkel találkozhatnak a Földön, akikkel közel álltak egymáshoz a szellemi világban.

● A lelkek elhagyják a mennyet, hogy bejussanak egy csecsemő testébe egy alagúton keresztül.

● A születés fizikai sokkja nagyobb, mint a halálé.

● A lelkek bármikor megérkezhetnek a csecsemő testébe a születés időpontja előtt, közben vagy kicsit utána.

Nem csak ez a hasonlóság és a részletesség szintje a lenyűgöző, hanem a több ezer ember, akik hipnózis alá kerültek, és akik nem hittek korábban a reinkarnációban, a lélekben vagy a forrás-tudatosságban. Ezek a tapasztalatok megváltoztatták az elméjüket.Forrás: ujvilágtudat
Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol