.

Egyes tudósok bizonyítottnak látják a reinkarnáció lététEgy kétéves kisfiú emlékei saját haláláról

 

Az emberiség történetében mindig jelentős helyet foglaltak el a kölönleges, misztikus dolgok, mint amilyen a lélekvándorlás, más néven reinkarnáció. A XIX. század rohamléptekben fejlődő tudománya azonban elvetett minden nem kézzelfogható dolgot, így az ateizmus vált urlkodóvá a tudományos világban.
 

A lélekvándorlás elsősorban teozófiai és antropozófiai szellemi irányzatokra jellemző antropológiai nézet, amely szerint az ember (más nézet szerint: általában az élőlények) lelke haláluk után bizonyos idő elteltével új emberi (más nézet szerint: emberi vagy állati) testben ismételten megszületik. Egyes keleti vallások szerint az újjászületések sorozata, a szanszára mindaddig folytatódik, amíg az egyre tökéletesebb életek során az egyén meg nem szabadul a karmájától, és el nem éri a nirvána állapotát.

Wikipédia


 


A tudós társadalomban uralkodó ateista nézetek ellenére akadnak tudósok, akik másként gondolkodtak. Max Planck, a kvantumelmélet atyja, azt állította, hogy a tudat fundamentális, és az anyag abból származik. Persze ezzel a megállapításával nem mindenki értett egyet, ezért ezt a témát nem is igen vizsgálták. Viszont az utóbbi időben több kutató is vette magának a bátorságot, és a kvantum fizika elmélete alapján az úgynevezett "természetfeletti" jelenségeket vette górcső alá. Dr. Robert Lanza szerint a kvantummechanika lehetővé teszi a tudat további létezését, azaz életét a halál után is. Arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a tudat – a halál pillanatában kiszabadulva a testből – szubatomi részecskék révén az univerzum más részein folytatja tovább létét valamilyen formában.

Dr. Jim Tucker gyerek pszichológus, aki ebben a témában szaktekintélynek számít, azzal toldotta meg ezt az elméletet, hogy a tudat által képviselt energia „új gazdára” lelhet, vagyis újra testet ölhet. Ezzel elért az olyan tudományos tabu témához, mint a lélekvándorlás.
Ennek bizonyítására 2500 fiatallal készített interjút, akik abban hasonlítottak egymáshoz, hogy olyan emlékekkel rendelkeztek, melyeket ebben az életükben nem élhettek át.

Erről "Return to Life" címen írt könyvet,  melyben összefoglalja tapasztalatait a beszámlókról. Deepak Chopra amerikai szakértő, aki az alternatív gyógyításról ír publikációkat ezt írja a könyvről.

„Ebben a nagyon elegáns könyvben Dr. Tucker a legmeggyőzőbb tudományos bizonyítékokat vonultatja fel ama tény igazolására, mely szerint a tudatunk túléli a fizikai halálunkat.”

 

Létezik-e bizonyíték arra nézve, hogy a tudat átvihető egyik testből a másikba?

Úgy tűnik igen.
Dr. Tucker az akkor kétéves James Leningerrel készített interjút. James történetét sokan feldolgozták, de Tucker volt az aki először találkozott ezzel az emlékképpel.
A kisfiú a repülőgépek megszállottja volt de rémálmok gyötörték, melyekben repülőszerencsétlenséget élt át. Ez derült ki a részletekben feltáruló emlékekből.

„A nap folyamán egy gépkatasztrófáról mesélt, majd közölte, hogy ő egy pilóta volt és egy hajóról repült el...... Elmesélte, hogy a japánok lőtték le repülőt Iwo Jima-n (Egy sziget a Csendes-úceánon, ahol véres csata dúlt 1945-ben) és ott veszítete életét. A hajón volt egy Jack Larsen nevű barátja.”
„Kiderült, hogy az USS Natoma Bay nevű repülőgép-hordozón szolgált, amely a Csendes-óceánon állomásozott a II. világháború során és Iwo Jimában is bevetették ”

 


USS Natoma Bay
 

Az utólagosan kikeresett dokumentumokból kiderült, valóban odaveszett egy fiatal pilóta akit James Huston-nak hívtak.  James Huston repülőgépe éppen ott zuhant le, ahol James Leininger leírta: eltalálták a motorját, lángra kapott, a vízbe csapódott, majd gyorsan elsüllyedt.”

Az eseteket áttekintve Dr. Tucker ezt állapította meg.

„A legtöbb ilyen esetben 5 vagy 6 vagy 7 éves korra ez az emlékek elhalványulnak, ami tipikusnak mondható. Azonban az  bizonyos, hogy ezeknél az eseteknél egy ideig egészen erőteljesen megvannak az előző élet emlékei.”

 
Ezek az esetek bizonyítják, hogy a materialista tudományt ki kell bővíteni az ilyen és hasonló estetek okainak feltárásával. A világban több minden van amit tudományosan nem tudnak megmagyarázni, ezért érdemes lenne ezekre a dolgokra nagyobb figyelmet fordítani.
 

A több ezer esetre hivatkozva Dr. Tucker bizonyítottnak veszi a reinkarnáció létét.

 

 

Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol