.

Akik nem porladnak el
Romlatlan testek


Most nem azokról lesz szó, akiket titkos eljárással bebalzsamoztak, hogy az utókor számára megőrizzék földi maradványait, hanem arról a néhány esetről, amikor semmiféle külső beavatkozás nem történt, a test mégis évszázadokon keresztül megmaradt.

 

Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba költözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadala.
Biblia, Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 51-54.


Mint azé a tizenöt éves kislányé, akit az ókori Rómában temettek el, majd a testét őrző kőszarkofág 1492-ben, a Via Appia közelében végzett földmunkák során előkerült.

Kattints a képre a teljes mérethez!

A szarkofágot kinyitó munkások igencsak elámultak, amikor a kislány holttestét megpillantották. Akárha aludt volna: bőre rózsaszín, szája piros, teste rugalmas. Pápai tudósok vizsgálták a tetemet, magyarázatot azonban nem találtak a jelenségre. Mivel a különös eset (miként az a máig megmaradt feljegyzésekből kiderül) “egészségtelen szenzációt” keltve óriási tömegeket vonzott Rómába, az egyházi vezetők úgy döntöttek, hogy az éj leple alatt jeltelen sírba kell eltemetni a lány holttestét, ahol senki nem bukkanhat rá.

Szent Zita 1278-ban Firenzében halt meg, és majdnem háromszáz éven át egy San Fredianoi sírboltban nyugodott. 1580-ban a kihantoláskor találták meg tökéletesen ép múmiáját. Ekkor állították ki a San Fredianoi bazilikában, ahol közel négyszáz év után ma is megdöbbentő épségben, mindenféle viasz vagy maszk nélkül látható.
A patológusok centiről centire vizsgálták meg a szent holttestét. Endoszkóppal pásztázták végig a mellkasát és a hasüregét. A belső szerveket érintetlenül találták, és pontosan követni tudták a szent betegségeit, de semmilyen balzsamozásra vagy más, emberi beavatkozásra utaló égés, sérülés vagy metszés nyomait nem találták. A vizsgálat tehát eredmény nélkül zárult le.

Franciaországban 1329-ben halt meg az a hatvan év körüli apáca, aki életében semmivel sem különbözött társaitól, halálában azonban világhírre tett szert. Ugyanis amikor majdnem három és fél évszázaddal a temetése után felbontották a sírját, ugyanolyan állapotban találták, mint a halál pillanatában. Még a szeme is csillogott!

Tudós orvosok vizsgálták. a tetemet, de mert akkor az egyház nem engedélyezte a boncolást, csak külső vizsgálatokat végezhettek rajta. Még XIV. Lajos király is felkereste a kolostort, ahol a furcsa holttestet “kiállították”, hogy a rengeteg zarándok megtekinthesse. A királyt kísérő orvos az uralkodó parancsára egy tűvel finoman beleszúrt az apáca szemébe – és abból cseppnyi rózsaszín folyadék csurrant… Mindez 1660 nyarán történt.

Kétszázhuszonhét évvel később, vagyis Rosaline nővér halála után több mint fél évezreddel újabb orvos-csoport vette vizsgálat alá a testet, amely még mindig olyan volt, mint a temetés napján. De ők sem találtak magyarázatot a jelenségre.

Aztán hét évre rá, 1894-ben különös dolog történt: az addig minden környezeti hatásnak ellenálló holttest váratlanul bomlásnak indult. Először csak a mindig csillogó szeme homályosult el, aztán a századok óta márványszarkofágban pihenő test alig néhány nap alatt kiszáradt, összetöppedt, fekete múmiává lett.

A pusztulása éppolyan érthetetlen és rejtélyes, mint amilyen az a tény, hogy miként maradhatott főbb mint ötszázötven évig ép?

Ismeretes még egy hasonló eset. Ez is Franciaországban történt. Lille város egyik tanácsnoka, Jean Le Vasseur 1618-ban, hatvanöt éves korában elhunyt. Nehéz tölgyfa koporsóban a templom melletti kriptába temették.

Másfél évszázadig nyugodtan pihent sírhelyén, ám amikor kitört a francia forradalom, a lille-i templomot is feldúlta a csőcselék, és még a kriptában nyugvó holtakat sem hagyták pihenni, felfeszegették a koporsókat, hogy megszerezzék a halottak ékszereit.

A La Vasseur koporsóját felnyitó bandita igencsak meghökkent, mert a halott úgy feküdt ott, mintha csak tegnap temették volna el, még a ruhája sem penészesedett meg. A gyűrűjét pedig csak úgy tudta leszedni, hogy levágta az ujjával együtt. Rémülten vette észre, hogy a sebből vér folyt.

Eszeveszetten menekült a kriptából, a társaival együtt. Az eset híre eljutott a helyi orvosokhoz. Megvizsgálták a holttestet, a boncolásról jegyzőkőnyvet is készítettek. Feljegyzéseik szerint olyan volt, mintha csupán néhány órája halt volna meg. Boncolás közben még vér is folyt a padlóra.

Később a tetemet közszemlére tették ki, nyitott koporsóban, és bár nyári forróság volt, a holttest akkor sem indult bomlásnak. Később a szegények ingyenes parcellájába temették, másokkal együtt. Ma már a temető helye sincs meg, mert beépítették.

Szent Bernadette (1844-1879) több mint 30 évig nyugodott a neversi kolostor temetőjében. Amikor 1909-ben boldoggá avatásának előkészületeit végezték, az egyházi hatóságok két orvos jelenlétében kinyitották a sírt. Az eléjük táruló látványtól a jelenlévőknek a lélegzete is elállt. Bernadette úgy feküdt párnáin, mintha mi sem történt volna. ,,Az oszlás legcsekélyebb jele sem volt tapasztalható, az idő nem hagyott rajta nyomot, úgy látszott, mintha aludna” – számolt be erről egy szemtanú. 1919. április 3-án, majd 1925. április 18-án újra megvizsgálták Bernadette-et. Változást azonban ekkor sem találtak a holttesten, bőrszínét kivéve, mely még az első vizsgálatnál szemtanúk szeme láttára elsötétedett. Boldoggá avatása kapcsán 1925. augusztus 3-án Bernadette múmiáját ünnepélyes keretek között helyezték el a Saint-Gilgard kolostor templomában. Azóta itt nyugszik, üvegkoporsóba zárva, arcát és kezét vékony viaszréteg borítja. XI. Piusz pápa avatta szentté 1933-ban.

A múlt század húszas éveiben Arnold Craig brit fizikust a halál után is épen maradó emberi test foglalkoztatta.  Elsősorban az érdekelte, épen maradhat-e a holttest balzsamozás, vagy más mesterséges szer, illetve természetes vegyi folyamat alkalmazása nélkül.

Napjainkban – amikor pedig a rendelkezésre álló műszerek és vizsgálati módszerek bizonyára választ adhatnának a titokra – nem került elő ilyen titokzatos holttest. Pedig jó lenne nyomára bukkanni, mi akadályozza meg a normális fizikai és biológiai folyamatok lezajlását.

források: nemere.huitaliatörtenelme, erdekesvilag
             

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol

 


 

 
 

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china