.

161 év után vettek revansot a keresztények MohácsértAmiről kevesen tudnak: a ngyharsányi csata

A 330 éve, 1687. augusztus 12-én vívott nagyharsányi csatát második mohácsi csatának is nevezik, mivel közel zajlott Mohácshoz, de ekkor már a török csapatok szenvedtek vereséget


Ilyen távlatból tudjuk, hogy az1680-as évek elején már közelgett a  a magyarországi török uralom vége, de ez akkor még nem látszódött.  1683-ban még minden korábbinál nagyobb oszmán sereg ostromolta Bécset, melynek elfoglalását Lotaringiai Károly lotaringiai herceg és Sobieski János lengyel király csapatai akadályozták meg.


Bécs ostroma 1683

Az előző évben visszafoglalt Buda hatására a bécsi udvar 1887-ben újabb hadjáratot indított a törökök ellen. A keresztény csapatok Lotaringiai Károly, Savoyai Jenő és Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezetésével vonultak dél felé, ahol szembe találták magukat Szulejmán nagyvezír 60 000 fős csapatával.  Eszéknél tábort verő seregé a Mohácshoz közeli Nagyharsény mellett ütközött meg a törökökkel.
 

A csata

A szembenálló felek erői kiegyenlítettek voltak – a törökök nagyjából 60 ezres seregével szemben a keresztények körülbelül 50 ezer főt vonultattak fel, de ekkoriban a szervezettség és harcedzettség mérlege már inkább az utóbbiak felé billent. A két haderő egy darabig a Dráva körüli mocsaras területek felett átvezető, nyolc kilométeres fahíd két oldaláról méregette egymást, majd a keresztény fővezérek úgy döntöttek, egy színlelt visszavonulással próbálják meg átcsalogatni a törököket a túloldalra.
A terv bevált, a nagyvezír támadást vezényelt – vesztére. A hídon átkelő erői ugyan megrohamozták a császári sereg balszárnyát, azonban a Miksa Emánuel vezette – és az 1526-os mohácsi csata helyszínéhez közel elhelyezkedő – katonák visszaverték a támadást. Amikor pedig a második roham is kudarcot vallott, megindultak a keresztény derékhad gyalogosai és a nehézlovasság. A törökök hadrendje felbomlott és a csata gyorsan eldőlt. A menekülő törökök közül sokan fogságba estek, sokan nem jutottak át élve a környező mocsarakon, az ütközetben elesettekkel együtt Szulejmán veszteségei elérhették a több tízezres nagyságrendet is, míg a keresztények közül néhány százan maradtak holtan a csatatéren.


A győzelem jelentése


Az 1887-ben győzelemmel végződött Nagyharsányi csatának a kortársak nagy jelentőséget tulajdonítottak, de valójában nem ez ingatta meg a törökök magyarországi uralmát. A vereség ugyan politikai bomlást idézett elő az Oszmán Birodalomban, IV. Mehmet szultán kivégeztette Szulejmán nagyvezírt, de a sorozatos csatavesztések miatt Mehmetet is megbuktatják.

Lotaringiai Károly 1687 őszén visszafoglalja Erdélyt de a további harcok, váltakozó szerencsével, még 10 évig folytatódtak. A Habsburgok a karlócai békével (1699) szentesítették hatalmukat a visszafoglalt magyar területek fölött.

 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol