.

DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem hont foglaltak, hanem haza jöttek
A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja.  (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)
 
A szabadon ébredők.hu átvette Czeke András Nemzeti Hírhálóban megjelent cikkét, melyben a Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredményét elemzi. Az alábiakban ebből olvasható néhány elgondolkodtató megállapítás.

2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnként megjelent eurpoid őstelepesek közt voltak.
2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterikusabban elhatárolható népessége.
3. A magyar nép legközelebbi - genetikai szinten igazolható - rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép.

Genetikailag olyan, hogy “indoeurópai” nem létezik. Nincs “szláv” sem, csak “európai”, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, “őseurópai”. (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az!)


Az EU19 -es haplotípus eloszlásának térképe a Semino és mtsa közleménye alapján. (Ábra: Gáspár R.)

- A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es haplotípus alapján  – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
- A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, – és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
- A magyarokból teljesen hiányzik az urali népektre jellemző TAT (EU 13 + EU 14) gén.
 

“A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg.

Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.


Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.- írja Ceke András

 

Hozzászólások

A kérdéses Semino tanulmány magyarokra vonatkozó része szinte értékelhetetlen (olyan kevés magyar mintával dolgoztak) és nem is ez volt a vizsgálat tárgya (valamint a kis számú minta esetén fontos etnikai hovatartozás sincs kellően megvizsgálva) tehát nem hogy reprezentatív, hanem inkább indifferens a magyarság eredetével kapcsolatban. Azóta több hasonló jellegű, de többszörösen nagyobb mintaszámmal dolgozó vizsgálat is történt a magyar populáción, amely teljesen más arányokat hozott ki a magyarok genetikai jellemzőivel kapcsolatban. A mai adatok alapján az M178-as marker aránya legfeljebb 25% körül lehet a magyar népességben [5].

Ne csodálkozzunk ezen, mivel a Semino tanulmány tárgya nem a magyar populáció, hanem egy egész Európára kiterjedő neolit migráció hatása volt. Seminoék összesen 60 magyar mintát dolgoztak fel. Egész Európában is összesen alig több mint ezret. Azaz kevesebbet, mint amennyit a négymilliós Horvátországban szükségesnek láttak a horvát népesség genetikai adatainak a feltérképezésére. Összehasonlításképpen, Magyarországon egy pártpreferenciát kutató közvélemény kutatás 1200-1300 fős mintától számít reprezentatívnak. A 60 mire lenne elég (főleg ha egy-két helyről van)?

Önnek - részben igaza van - ez a vizsgált populáció igencsak elenyésző. Viszont nem felejtsük el azt a - a talán már mások által is ismert - tényt, miszerint több magyar, vagy magyar származású híres és titokban tartott tudós professzorunk is hasonló álláspontra jutott. Egy közülük: + Dr. Kiszely István, akit személyesen is jól ismertem és nagyon szerettem. Amíg itt volt velünk a földi létben, addig folyamatosan
szórta tudása, kutatása, elért eredményei magvait.

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol