.

Valójában mikor született Jézus?A hagyomány, és az egyház úgy tartja, karácsony Jézus születésnapja, és az időszámítás mérőszalagjának a nulla pontja egyben. Valójában azonban egyik állítás sem igaz, és erre már a Bibliában is bizonyítékokat találhatunk. A keresztény egyház a karácsonnyal valójában a pogány télinapforduló-ünnepre próbált rátelepedni, azt legkésőbb a Da Vinci-kód óta mindenki tudja.


 

Furcsa, hogy a kereszténység első századaiban nem fordítottak gondot Jézus születésének megünneplésére. Ha meg is emlékeztek róla, azt különböző időpontokban tették: március 25-én, április 20-án vagy május 20-án. Ez azt is mutatja, hogy Jézus születésnapja valóban nem a téli napforduló idejére esett, hanem valamikor tavaszra. Erre utalhat Szent Ambrus milánói püspök (IV. század) mondása is: „Krisztus eljövetele előtt tél volt, jött Krisztus, és nyár lett”.

Ha nincs rá bizonyíték, hogy Jézus Krisztus december 25-én született, miért ünneplik ekkor a karácsonyt? A Britannica Hungarica azt írja, hogy valószínűleg a vallási vezetők „így akarták háttérbe szorítani a »legyőzhetetlen nap születésé«-nek (natalis solis invicti) pogány római ünnepét” a téli napfordulókor.

 


Na de akkor mikor van Jézus igazi születésnapja?

Nem egyértelmű, a hónap, és az év sem, csak az látszik biztosnak, hogy nem decemberben, és nem 1-ben történt. 0-ban meg nem is történhetett, mert ilyen év nem volt, időszámításunk előtt 1-ről időszámításunk szerint 1-re fordult a naptár.

A probléma gyökere, hogy a Biblia nem említ dátumot a Megváltó születésével kapcsolatban. Említi azonban azt (Lukács 2:7-8), hogy a születésekor a pásztorok éjjelente a mezőkön vigyáztak a nyájaikra. Ez télen egészen biztosan nem történhetett, mivel akkor Júdeában túl hideg van ehhez. Azt is írja Lukács (2:1-4), hogy a várandós Mária és József azért a római népszámlálás miatt utazott Betlehembe. A népszámlálások azonban nem télen voltak, éppen azért, mert ilyenkor a hideg és esős idő miatt az utak nehezen voltak járhatók.
 

A kérdéses időtartam  meghatározásához Lukács evangélista ad támpontot. Az írás így kezdődik: „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez első összeíráskor történt, amikor Szíriában Cirenius volt a helytartó”. 

Augustus összesen három összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el. A három összeírás Kr. e. 28-ban, Kr. e. 8-ban és Kr. e. 6-ban volt. Melyiket említi Lukács?  Azt, amelyik idején Cirenius volt Szíriában a helytartó. Ez pedig Kr. e. 8-ban lehetett.


A születésnap pontos idejére a Bibliában egy elég áttételes utalás van csak: szintén Lukács írja (1:24-36), hogy a szeplőtelen fogantatáskor Erzsébet, a későbbi Keresztelő Szent János édesanyja hat hónapos terhes volt, vagyis Jézus János után kb. fél évvel született. Szintén Lukács írja (1:5), hogy az Abijah nevű ünnep alatt látogatta meg Zakariást Gábriel arkangyal a hírrel, hogy a gyermeke lesz, aki nagy dolgokra hivatott és Jánosnak kell majd elnevezniük. Abijah júniusra esett akkoriban, tehát János a következő év márciusában születhetett, Jézus pedig ezek szerint szeptember körül, vagy kicsit korábban, ha a két csecsemőnél megengedünk némi koraszülöttséget.

Mit mondanak a csillagászok

Csillagászok más úton indultak el a születésnap meghatározására: azt próbálták kideríteni, mikor lehetett olyan fényjelenség az égen, amit a napkeleti bölcsek a betlehemi csillagnak tekintettek. Azt találták, hogy ez nyáron, pontosan június 17-én történhetett, a Vénusz és a Jupiter együttállása, ami különösen fényes, sokáig látható csillagként jelent meg az égbolton. Csakhogy ez időszámításunk előtt 2-ben történt. Ami át is vezet az évszám kérdésére.

Hogy látják a történészek

Hogy Jézus nem 1-ben, vagy mínusz 1-ben született, arra szintén a Biblia nyújt bizonyítékot, ugyanis Máté evangéliumából tudjuk, hogy Heródes azért ölette meg az összes, két évnél fiatalabb gyermeket Betlehemben, hogy a Megváltó is biztosan közöttük legyen. A terv aztán nem jött össze, mert Józsefet egy angyal figyelmeztette álmában, hogy menekítse Egyiptomba a fiát. Csakhogy a történészek szerint Heródes időszámításunk előtt 4-ben meghalt. Ebből adódik, hogy Jézusnak valamikor időszámításunk előtt 4 és 8 között kellett születnie.


Napjainkban ilyen kép alakult ki bennünk Jézus születéséről

A sok bizonytalanság után I.(Szent) Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét a Jézus születésnapjává,

Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol