.

Hogyan cseszi el az iskola a gyerekeket
Az iskola fontos intézmény, mivel az írás olvasás elsajátítása mellett hozzájárul a gyemekek egyéniségének kialakulásához. Nem mindegy mit szív magába a gyermek az iskolai évek alatt, az határozza meg felnőttkori életét.  Amikor a szülők beiratják gyermeküket az iskloába, még vannak bennük illúziók, hogy gyermekük az iskola végeztével önálló, lehetőségekkel teljes ifjuként fogja kezdeni új életét a társadalomban.
Ezzel csupán egy baj van, az iskola nem erre nevel nevel. Nyolc nagy hiba amit az iskolai nevelésben elkövetnek és ami alapján ki lehet jelenteni: a jelenlegi oktatás butává depresszióssá önállótlanná képzi gyermekeinket.
 

Az iskola:

1. Arra tanít, a gyerekek feleljenek meg a sokféle elvárásnak.

Alapvető elvárás az engedelmesség, vakon követniük kell amit előírnak számukra. Már a  kisiskolásoknak is órákig kell űlni a padban, vagy egy asztalnál, miközben olyan ismeretekkel tömik a fejüket, amire valószinüleg soha nem lesz szükségük az életben.
A nevelő, vagy a tanár mondja meg mikor lehet pisilni, mikor beszélhet, és mikor mozoghat, de azt is egyszerre kell a tornatanár vezényszavára.
Ezzel teljesen elnyomják a gyermekek egyéniségét, belső igényeit. Meg kell felelniük a hatóság viselkedési előírásainak, ami már egészen kis korban stresszeli és depresszióssá teszi a tanulókat.

2. Nem gondolkodásra tanít, hanem arra, hogy magukévá tegyék mások gondolatait. 

A gyermekeknek nem adnak esélyt logikus gondolkodásra, ezáltal arra, hogy fejlesszék saját képességeiket. El kell fogadniuk a hallottakat, akár igaz akár nem, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e vele, vagy sem.
A kritikus gondolkozás akadályozásával egyszerű automatává képzik a gyerekeket, akik megszokják, hogy nekik nem kell gondolkozni, majd mások megmondják mit kell hinniuk és mit nem.

3. Arra szoktat, a gyerek ne legyen kreatív

A gyermekek fantáziája mérhetetlnül nagy és kreatív, amit a művészetekben is le lehet mérni. Azok a rajzok, amik a felnőtteknek csak firkák, az elsős gyerekeknek egészen mást, hajót, repülőt, vagy akár a csillagos eget is jelenthetik. Van aki szivesen táncolna, vagy énekelne, de az iskolában a tehetség kiaknázása nem része a tantervnek.  A helyett, hogy ilyen dolgokon keresztül fejlesztenék a gyermemekek kreativitását, ülhetnek a négy fal között unalmas dolgokat memorizálva.

4. Megtanítja félni a gyerekeket

Senki nem születik tökéletesnek. Törvényszerű, hogy hibázunk, de ezek a hibák segítenek nekünk bölcsebbnek lenni, ezért el kell fogadni, hogy ezek a fejlődés velejárói. Azonban az iskola ezt nem fogadja el. A hibás feleletet, rossz dolgozatot szigorúan megtorolják, és az ettől való félelem beleívódik a nebullóba, néha már ez is gátja a tényleges tudás bemutatásának. A rossz tanulókat sokszor kiközösítik, kicsúfolják, a tanárok is besorolják őket gyengébb képességű tanulók dobozába, miközben nem veszik észre egyéb, lappangó értékeiket.
Ezzel belenevelik a gyermeket a hibáktól való félelembe, letörik önérzetét, és bátortalanná teszik egyéb területeken is.


5. Azt az érzetet kelti, a játék "haszos" dolgok elől veszi el az időt.

A tantervekben nem hagynak időt a játékra, pedig még az idősebb korosztály is szívesen játszana. A kezdő iskolásoknak különösen fontos, hogy játszhassanak, ilyenkor felszabadulnak az elvárások alól, örömmel valósíthatják meg magukat. E helyett azt súlykolják, hogy ennél sokkal fontosabb dolog a tanulás, és a játék csak haszontalan idővesztegetés az iskolában.
Ezzel elveszik a gyermekek lehetőségét attól, hogy a számukra szigorú környezetben jól érezzék magukat. Néhány év alatt úgy berögzül ez az elvárás, hogy felnőtt korban is lelkiismeretfurdalást okoz, ha munka közben valamilyen játékkal akar energiát gyüjteni. Ez az elvárás attól a kis örömtől fosztja meg az embereket, ami könnyebbé teszi az életet.

6. Ne hallgass a szívedre

A felnőttekkel ellentétben a gyermekek sokkal több érzelmi döntést hoznak. A iskolarendszer nem veszi figyelembe a szív hangját, hanem csak a nyers érdekeket preferálja. Arra tanít, hogy a szív hangját felül kell bírálni, és az életre való felkészítés indokával el kell fogadni azokat a dolgkat amiket az iskolában rá kényszerítenek.
Ennek következtében a felcseperedett ifjú nem bízik megérzéseiben, csökken az embertársai iránti empátia és mindent az érdekeinek rendel alá. A társadalm elismerését is ezt a viselkedésformával tudja elérni.

7. Arra tanít, a boldog életet megkérdőjelezhetetlen társa a pénz

Sajnos az iskolában az a képzet alakul ki a gyerekekben, hogy a sikeres élet a megszerzett pénz mennyíségétől függ. Azt tanulják, hogy az életben az elsődleges cél a pénzszerzés, amit egy jó állással, jó fizetéssel lehet elérni. Ennek érdekében a tanuló rengeteg olyan dolgot kényszerít magára, amit teste lelke nem kíván. Ilyenek a szakirányú különórák, a még több tanulásra fordított idő, mivel a nevelői azt sugalják ezek a sikeres jövő zálogai.
Ennek következtében a gyerekek háttérbe szorítják belülről jövő érdeklődésüket, ami értelmet adhatna életüknek. Az iskola a  túlélésre és nem a boldog életre nevel. Mire egy gyermek felnőtté válik, teljesen természetesnek veszi, hogy rabszolga módjára kell napi 10-12 órát dolgozni a megélhetéshez. A behatárolt pénzszerzés szűkös valósága nem felel meg az iskolában sugalt, siker = boldog élet = pénz elvárásnak, ezért egy ilyen helyzet a sikertelenség érzetét kelti, depresszióhoz, közönyhöz, céltalansághoz vezet.

8. Az állítja, hogy a mai áldozatokat a holnap kedvéért kell vállalni

A jövő még távoli, a múlt már elmúlt, tehát mindig a jelenben élünk. Az élet az itt és most pillanatok sokaságából áll, de az iskola csak a jövőre koncentrál és boldogságot a jövőre vetiti ki. Ennek érdekében várja el a tanulóktól a képességükön felüli teljesítményeket, a játék, a pihenés, a szórakozás helyett a tanulást. A jutalmat, a jó életet a távoli jövőbe igérii, de a ma jó érzésének szükségességére nem koncentrál.
Ez a jövőorientált rendszer a jelent teszi boldogtalanná. Aki egész életében a jövő boldogságát várja, az a jelenben nem lehet boldog. MIvel az élet állandó jelenből áll, a boldogság mindég csak távoli jovő marad.Forrás: wakeup-world.com

 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol

 


 

 
 

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china