.

Az ősi Egyiptom legjobban tisztelt istenei
http://costadelsolmagazin.com/sites/default/files/kepek/2016/09szeptember/Sz%C3%A1raz%20Gy%C3%B6rgy.PNG

szerző:
Száraz György

 

Az ősi egyiptomi hagyományokban leginkább tisztelt istenségeket aligha lehetne pontosan megszámolni. Létszámuk egyes becslések szerint több mint kétezerre rúg. Most mégis kiragadok néhányat közülük, akiket egészen biztosan ismertek és univerzálisan tiszteltek az ókori Egyiptomban úgy, mint az Egyetlen Teremtő valamelyik megnyilvánulását.

Az öt legjobban tisztelt ősi egyiptomi isten és istennő

 

Sokakat a mai napig is megzavar a többistenhit. Főként azért, mert ők vagy nem hisznek semmiféle istenségben, vagy mert szigorúan egyistenhívők. Megnyugtatok mindenki, hogy az egyiptomiak egyetlen Teremtőt tiszteltek. A népes panteon képzete abból a tényből fakad, hogy ők tőlünk sokkal jobban ismerték a teremtés megannyi létfokán álló lényeket, akik sokszor testet is öltöttek közöttük. Ők voltak az égből jött istenek.

Aki pedig azt állítja, hogy Egyiptom sokistenhívő volt, az keresse meg és vizsgálja meg alaposabban azt a szót, amely az istent jelenti, mert eredetileg az „isten” és „istennő” nem pontos fordítás, ráadásul lényegesen mást értettek alatta, mint amire mi manapság gondolunk. Erről röviden ennyit.


Ozirisz

A görögösen Ozirisznek (Uszir egyiptomi nyelven) nevezett istenséget a legtöbbször a túlvilággal, az alvilággal és a halottakkal kapcsolják össze. Egyfelől kegyelmes isten, aki ítéletet mond a halott lelke felett, másfelől ő adományoz minden életet odaát, vagyis Ozirisz irányítja a lelkek és a szellemek birodalmát, hogy mindenki a megfelelő helyre kerülhessen érdemei és származása szerint.
Ozirisz Geb és Nut első fia, Széth, valamint Ízisz és Nephthüsz mellett.
Ő Hórusz és Anubisz atyja.Ozirisz az Orion csillagképez kapcsolódik, míg Ízisz a Szíriusz csillaghoz.
 

Ízisz

Ízisz, aki egyiptomi nevét tekintve Aszet vagy Iszet, egyszerre tölti be a mágia és a természet úrnőjének szerepét. Ezenfelül a tökéletes nő, asszony és anya archetípusa. Ő a rabszolgák, a bűnösök, a művészet és az elnyomottak pártfogója, akinél ugyanakkor meghallgatásra találnak a tehetősek, a hajadonok, az arisztokraták és az uralkodók imái is.

Ízisz a Föld istene is! Ízisz a negyedik közbeeső vagy szökőnapon született, amelyet Thotnak köszönhettek a mitológia szerint. Az ő fia Hórusz, akinek atyja Ozirisz. Befolyása egész Egyiptomban elterjedt. Ízisz egy szeretve tisztelt istennő volt, akit később a görögök, a rómaiak, de Angliától Afganisztánig sok nép imádott valamilyen formában. Fő templomai Alexandriában és Philae-én épültek.
 

Ra

Ra a napisten. Ő az istenek királya és a fáraó patrónusa. Az egész egyiptomi mitológiában az egyik legjelentősebb isten. A Nap képviselte a fényt, a melegséget, a növekedést, az életet az ókori egyiptomiak számára.

A mítosz szerint Ra könnyeiből születtek az emberek. Követői szerint ő az az isten, aki önmagát teremtette, másfelől Ptah követői szerint Ptah hozta létre Rat. Majd egyszer részletesen kifejtem, hogyan is történhetett mindez. Most csak jelzem, hogy nincs ellentmondás, pusztán nem maradtak fenn a hivatalos iratok, amelyek a teljes valóságot tartalmazzák.

Egyiptom leghatalmasabb és leglenyűgözőbb templomait Ra tiszteletére emelték. Ilyen például Karnak. Ra két napbárkával szeli az eget, melyet egyszerűen csak hajónak szoktak nevezni: az egyik neve Mandzset, vagyis a „millió évek bárkája”, a másikat Meszektet-nek hívják, ez az „este hajója”.
 

Hórusz

A sólyomfejű Hóruszistent igazolhatóan az írott történelem hajnalától tisztelték, tehát logikusnak tűnik számomra, hogy akkor az írott história előtt is már élt a köztudatban. A legitim fáraót tekintették Hórusz jogszerinti örökösének vagy képviselőjének. Életében Hórusz, holtában Ozirisz volt a király, magyarul ők támogatták. A legalább 4300 éves Piramisszövegek is említik Hóruszt.
Hórusz égisten volt, hozzá kapcsolódik a Nap és bizonyos értelemben a Hold is.
Akkor járunk közel az igazsághoz, ha Hóruszra úgy tekintünk, mint az egyiptomiak nemzeti védőistenére.
Hórusz mágikus úton született Ízisz és Ozirisz szellemi frigyéből.
 

Thot

A legtitokzatosabb egyiptomi isten, aki kicsit minden lében kanál – ezt nem sértésből állítom, csak a sokoldalúságát méltatom. Több csonka verziót ismerünk a születéséről: az egyik szerint Ra fia, a másik szerint önmagát teremtette a Szó hatalma által.

Könnyű megismerni, mert hol íbiszmadárfejű emberként, hol páviánként ábrázolták. Thot sokféle erőt képes közvetíteni, különösen a jó és a rossz között. Mindezt úgy, hogy végül egyik se tudja legyőzni végérvényesen a másikat.

Thot a mágia teremtője, az írás és sok egyéb tudomány feltalálója, az emberiség nagy tanítója, az istenek hírnöke, aki feljegyez minden eseményt, ami történik. Thot mágikus erejéről azt mesélték, hogy olyan hatalmas volt, hogy azt, aki képes volt elolvasni titkos könyveit, a világ legnagyobb varázslójává tette.

Thot sokszor Hórusszal közösen az Élet Kulcsával és Pálcájával avatja be a kiválasztottakat.

Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol