Téves okokkal magyarázzák a globális felmelegedéstAz "éghajlatváltozást" és a globális felmelegedést a Föld Nap körüli pályájának alakulása, valamint tengelyirányú dőlésének változása, és nem az ember okozza


1976-ban bebizonyosodott, hogy Milanković szerb asztrofizikus jól határozta meg a Föld klímaváltozásainak valódi okait.
Milutin Milanković, a Föld mozgásával és a hosszú távú éghajlatváltozással kapcsolatban kidolgozott elméletéről vált ismerté.
 
Milutin Milanković 1879-ben született a Dálya nevű faluban (az akkori Osztrák-Magyar Monarchia része, ma Horvátország), majd Milanković a Bécsi Technológiai Intézetbe járt, és 1904-ben végzett műszaki tudományok doktori fokozattal. Rövid ideig egy építőipari cég főmérnöke volt, majd 1909-ben elfogadott egy alkalmazott matematikai kari állást a Belgrádi Egyetemen, mely pozíciót élete végéig betöltötte.


Milanković elmélete azerint a Föld éghajlata három tényezőtől függ:

1. A Föld körüli excentricitás variációi - a Nap körüli pálya alakja.

A Föld pályájának 90-100 ezer évenként végbemenő változásai a Nap körül
 
2. A dőlésszög - változásai, amely a Föld tengelye a Föld pályájának síkja közt mérhető

A Föld dölészögének változásai
 
3. Precesszió - a Föld forgástengely irányában történő változás, azaz a forgástengely úgy viselkedik, mint egy lefelé csavarodó perdülettengely; ennélfogva egy bizonyos ideig egy kört ír le az égi gömbön.

E három orbitális variáció felhasználásával Milanković képes volt egy átfogó matematikai modellt kidolgozni, amely kiszámította a napsugárzás szélességi különbségeit és a megfelelő felületi hőmérsékletet az 1800-as éveket megelőző 600000 évben. Ezután összekapcsolta ezeket a változásokat a jégkorszakok növekedésével és visszahúzódásával

Az akadémikus tudomány 50 évig Milanković elméletét szinte teljesen figyelmen kívül hagyta. Aztán 1976-ban a Science folyóiratban egy tanulmány jelent meg, amely megvizsgálta a mélytengeri üledékmagokat, és megállapította, hogy Milanković elmélete valóban megfelel az éghajlatváltozások periódusainak.
A kutatók képesek voltak megállapítani a hőmérséklet változás adatait, mintegy  450000 évre visszamenőleg, és megállapították, hogy az éghajlat jelentős változásai szorosan kapcsolódnak a Föld pályájának geometriai (excentricitás, tengelydőlés és precesszió) változásaihoz. Ezzel igazolták Milanković elméletét.
 
Most itt tartunk a globális felmelegedés tudományos feldolgozásával. Azt, hogy ezen az ismeretek alapján hogyan lehet
a folyamatban lévő a klímaváltozást lelassítani, még elképzelés sincs.
 

donációVár a Costa del Sol