.

Senki sem lehet próféta a saját hazájában
Vén István elfogadottsága hivatalos körökben mélyen a béka feneke alatt van. Az sem növeli népszerűségét, hogy 20 milliárd forint kártérítési igényt nyújtott be a MOL-al szemben. A jogi út eléggé kanyargós, az érvek sokak szerint vitathatóak, de egy biztos: az ellenérdekelt fél (felek) kapcsolatrendszere, tőkéje, befolyása nem hasonlítható  össze Vén Istvánéval.

A történet 1981-ben indul. A szolnoki székhelyű Kőolajkutató Vállalat nevéhez híven, kőolaj után kutatott az Alföldön.  A geológusok által javasolt helyeken mély lyukakat furkáltak a földbe és várták az olajat. Ezt tették az Orosháza melletti Gádoroson is. Meglepetésükre a furatból nem a várt olaj, hanem 180 fokos forróvíz tört elő. Mivel a vállalat nem volt érdekelt termálfürdő létrehozásában, a kutat még ebben az évben lezárták és nsz.3 kódszámmal látták el.
A geológusok inspirálására a Kőolajkutató Vállalat további kutató fúrásokat végezett a környéken. Négy évvel később, 1985-ben a cég fúrómesterei 13 kilométerrel odébb, Fábiánsebestyén külterületén újból belefúrtak ebbe a 180-200 fokos forróvízű mezőbe. Viszont a víz itt már 300-400 atmoszférányi nyomással tört elő.
Némi vizsgálódás után a szakemberek megállapították, a föld alatt hatalmas egybefüggő, jól hasznosítható forróvízkészlet van. Becslések szerint a felfedezett tározó energiakészlete igen jelentős, meghaladja Kuvait teljes olajkészletének energia mennyíségét.
Ez a nagy jelentőségű felfedezés sem késztette hebehurgya kapkodásra az illetékeseket. Az NSZ.3-as 0106/7 hrsz. termálkút hasznosítására felfedezése után 10 évvel történtek meg az első lépések.  A kutat 1991-ben felújították és próbatermelést végeztek rajta. Hőteljesítménye 20-30 MW-ra kalkulálható, amelyre a fent említett jellemzők miatt 5000 KW-os villamos erőmű lenne telepíthető.

Néhány száraz adat, mely ennek az energiamezőnek a jelentőségét mutatja

1981-86 óta ismert, hogy Békés, Csongrád megyék térsége alatt egy világgazdasági jelentőségű geotermikus tározórendszer van (kb. 10 milliárd tonna kőolajegyenérték), amelyhez az egyetlen műszaki kapcsolat az NSZ.3 mélyfúrás. A mező kitermelésével több ezer MW villamos- és hőenergia-termelő kapacitást építhetnénk ki, az olcsó áram korlátlan exportjának lehetőségével. Az utánpótlás miatt gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrásra alapított termelés pedig csökkenthetné/kiválthatná az ország végleges eladósodásához vezető olaj és földgáz importot.-nyilatkozta Vén István

Na már most hogy jön ide Vén István 20 milliárdos kártérítési igénye? Mivel a helyzetet kellőképen ismerte, megalapította az Első Magyar Geotermikus Villamoserőmű Kft-t. A mező feletti földterület tulajdonjogát 1,3 milliárd


Geotermikus erőmű működési elve

forint értékű kárpótlási jegyek felvásárlásával, illetve ezek tulajdonosainak bevonásával kívánta rendezni. Ez 1994-ben különböző okok miatt nem sikerült. Viszont perbe fogták a kárpótlási jegyek tulajdonosai, mivel a reménybeli nagy haszonból nem lett semmi. A bíróság gyorsan lépett. Két és fél év börtönbüntetést kapott, amiből másfél évet le is kellett ülnie.
Vén István sem volt rest, beperelte azokat szerveket, amelyek megakadályozták terveinek megvalósítását. Igaz ez több mint tíz lve történt, de hát mint tudjuk az igazság malmai lassan őrölnek. A 20 milliárdos kártérítési igényt az elmaradt lehetőségekkel, az elmaradt haszonnnal indokolja.
Vén István peres ügye nyúlik, mint a jó rétestészta. Érdekes és egyben érthetetlen, hogy a hatalmas energiakészlet hasznosítása, ami nemzeti érdek, az is úgyan úgy nyúlik.
Érik az idő valamely felelős vezető nyilatkozatára, melyben a nagyközönség is megismerhetné az nsz.3 kútra vonatkozó terveket.


források:
http://www.fusz.hu/fuszdrupal/?q=content/nemzeti-korm%C3%A1ny-eset%C3%A9n-m%C3%A1r-lehagytuk-volna-kuvaitot
http://szabadonebredok.hu/ingyen-energia-letezik-ugye-te-sem-hallottad-ezt-a-fuggetlen-mediaban/
http://fusz.hu/fuszdrupal/?q=content/megd%C3%B6bbent%C5%91-v%C3%A9n-istv%C3%A1n-ism%C3%A9t-sz%C3%ADnre-l%C3%A9p
http://nagyszenas.jobbik.hu/content/nemzeti-korm%C3%A1ny-eset%C3%A9n-m%C3%A1r-lehagytuk-volna-kuvaitot
http://domonyi.aries.hu/Makoi_gazvagyon.html

 

 
Nyaraljon Costa del Solon!
 Vár a Costa del Sol

 


Álmaid útján: Czibere Csilla blogja