.

Napfogyatkozás az indiai védák szerint 

Az ősi indiai védák sok érdekességet, szimbolikusan  értelmezhető történetet rejtenek. Ezek teljes feldolgozása és értelmezése kiesik az európai kultúrkör fő vonalából. Ilyen a nap és holdfogyatkozás eredete is.


Az ősi történet:

Sok-sok évezreddel ezelőtt a félistenek és a démonok összefogtak, hogy együttes erővel kiköpüljék a tejóceánt. A köpülés során különböző kincsek keletkeztek, ami közül a legkapósabb a halhatatlanság nektárja volt. A nektárból azonban nem volt annyi, hogy mindenkinek jusson, ezért Visnu ( az Isten) egy csodálatos női alakban jelent meg, hogy a nektárt elossza.

Mohini Murti – Visnu női alakja – félisteneket állította először sorba, hogy nekik mindenképpen jusson a nektárból. Az egyik démon azonban, akit Rahunak hívnak, elvegyült a félistenek között, hogy ő is kapjon a nektárból. Miután kapott a nektárból, a Nap és a Hold észrevették a turpisságot és leleplezték a csalót. Mohini Murti éktelen haragra gerjedt és egy nyisszantással lecsapta az ügyeskedő fejét. Mivel azonban már ivott a halhatatlanság nektárjából, nem halt meg, hanem egy különálló fejként (Rahu) és egy önálló testként (Ketu) él a mai napig is tovább.  Leleplezése miatt a Napnak és a Holdnak azonban örök ellensége maradt.

Rahu és Ketu összetartoznak, hiszen egymás részei, a védák szerint különböző tulajdonságokat képviselve ma is élnek és láthatatlan bolygókként járják az égboltot.
Az asztrológia a bolygók, csillagok hatásának nagy jelentőséget tulajdonít és különböző tulajdonságokkal ruházza fel őket. Nem volt ez másként a több ezer évvel ezelőtti Indiában sem.
Rahu, láthatatlan bolygókénti formában, test nélkül járja a világmindenséget és folyton testre vágyakozik. Ezért közelsége az emberekben az anyagi világ utáni vágyat erősíti. A megfogható vagyon utáni vágyakozás erőszakossá, kegyetlenné teheti a hatása alá kerülőket.
Ketu, a test, szintén láthatatlan bolygó lett, és sok kellemetlenséget okoz. Közelsége inkább a szellemi irányítás iránti vágyat erősít. Ez a "fejetlenség" a hatása alá került emberek cselekedeteiben is megmutatkozik.

Nem szabad elfelejteni, Rahu és Ketu démonok, nem pedig az üdvhadsereg alkalmazottai, ezért ott ártanak a Napnak és Holdnak ahol csak tudnak. Nem felejteték el, e két égítest árulta be Visnunak ügyeskedésüket. Időnként sikerül is föléjük kerekedni, aminek a következménye nap, vagy holdfogyatkozás.


Rahu és Ketu, mint szellem és anyag, elveszik a fényt

Mindez azt szimbilizálja, hogy a negatív erők folyamatosan dolgoznak a fény visszaszorításán, de a fény ereje meghaladja a sötétség erejét. Ezen mondák ismerete nélkül a csillagászok is arra az eredményre jutottak: újból ki fog sütni a Nap.

A pénteken esedékes teljes napfogyatkozás rövid ideig tart, a Föld különböző pontjain más-más időpontban és hosszban lesz észlelhető. 

Az ateista csillagászok pedig azt hiszik a nap- és holdfogyatkozás a két  égitest mozgásából ered, és nem is gondolják, hogy itt ősi démonok bosszú hadjáratáról van szó. Az asztrológusok azonban tisztában vannak a helyzet komolyságával azt tanácsolják, ne adjunk lehetőséget a sötét erőknek behatolni lelkünkbe házunkba, inkább vonuljunk vissza és csendes tevékenységgel, esetleg meditálással múlassuk az időt.  

Pénteken mindenki hite, beállítottsága szerint legyen részese a párját ritkító égi jelenségnek.


Manhertz Edit 
.
 Menhertz Edit irásának átdolgozásával


 


 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpart

 
 
 
 

 
 
 

 

 Vár a Costa del Sol