.

NagypéntekA kereszténység legnagyobb ünnepe - a köztudatban elterjedt vélekedéssel ellentétben - nem a karácsony, hanem a Húsvét.


Húsvétkor ugyanis Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának ünnepét üljük. Maga a keresztre feszítés egy pénteki napon zajlott, (mai ismereteink szerint I.sz. 33 április 3-án) és a feltámadás esett a harmadik napra, vagyis vasárnapra. Így Jézus kereszthalálára Nagypénteken emlékezünk.

Jézus története

Jézus a galileai Názáret városában élte gyermekkorát, bár születési helyszíne Betlehem városa volt. Betlehembe egy népszámlálási rendelet miatt kellett ellátogatnia a Dávid nemzettségébe tartozó családnak, és ezen út során született meg a kis Jézus. Mivel szállásuk nem volt, így egy egyszerű jászólba fektették az újszülöttet.

Jézus családja Názáret városában élte mindennapjait. Krisztus apja József, ácsként dolgozott, anyját Máriának hívták. (A gyermek a Szent Lélektől született, Mária szűzként esett teherbe.) Jézus ifjú éveiben apja mellett dolgozott ácsként. Történelmi megjelenése Kr.u. 27-re tehető, amikortól megkezdte "küldetését" azaz tanai terjesztését. Jézus egész bibliai "munkássága" tehát alig 5-6 esztendőt ölel fel 27 és 33 között.
Ennyi idő alatt terjesztette el a kersztény vallás alapjaít.
Tanai nem egyeztek meg az ókori Júdeában kialakult társadalmi renddel. Kajafás, egy zsidó főpap, felismerte, hogy az új tanok népszerűsége háttérbe szoríthatja a már több, mint ezer éves zsidó tanokat. A zsidó társadalom vezetői és papjai Jézus elfogását szorgalmazták Poncius Pilátusnál, a római helytartónál.

A történet innem már ismert. A római katonák péteki napon a Getsemáné kertben fogták el és Pilátus elé vitték, aki végül kereszthalálra ítélte, ami abban az időben megszokott kivégzési mód volt a Római Birodalomban. Az ítéletet még aznap végrehajtották.
Jézus keresztjét két köztörvényes bűnöző (lator) közé helyezték, akiket szintén ezzel a kegyetlen módszerrel végezték ki. 

Jézus kereszthalála után azonban harmadnapra feltámadt, negyven nap múlva pedig  felment a Mennybe, s pünkösdkor az apostolokhoz elküldte a Szentlelket, akik megerősödve hitben és bátorságban, előbb Jeruzsálemben, majd a távoli országokban is hirdetni kezdték Jézus tanításait.

A kereszténység gyorsan terjedt és a IV. század végére a Római Birodalom hivatalos vallásává vált.
 

Nagypénteken, Jézus megfeszítése, majd  vasárnapi feltámadása bizonyította tanainak hitelességét és innen kezdve feltartóztathatatlanúl terjedt a keresztény vallás az akkor ismert világban.
Jézus halála egyben a kerszténység születésnapja.


 

Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpart

 
 
 
 

 
 
 

 

 Vár a Costa del Sol