.

A kivándorló magyarok életkora és iskolázottsága
Alapvetően mindenkit érdekel, mennyien választották a jobb megélhetés reményében az ország elhagyását. Ezzel kapcsolatban sokféle statisztika ismert, de minden statisztikában az adatok csoportosítása a megrendelő szerv szándékát tükrözi.

 

Az alább ismertetett adatokat a KSH tette közzé, amelyekből kiderül, a diplomások nagyobb arányban távoznak, mint amilyen arányban Magyarországon vannak. Ebből a statisztikából mindenki megértheti, egy esetleges kivándorlást korlátozó rendelkezés bevezetését. Az adatok közreadásával talán éppen ez a cél?

Leginkább a jól képzett fiatalok vándorolnak ki Magyarországról derül ki egy friss, minden korábbinál pontosabb kutatásból.
 
Egy 2012-ben készült felmérés szerint a (KSH) 350 ezer olyan kivándorolt magyart tart nyilván aki  2013 elején élt a világban.  A felmérésben azok szerepelnek akik 1989 után, és legalább egy évvel a felmérés előtt, vagyis 2011-ig  hagyták el Magyarországot - derül ki a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) a SEEMIG-projekt keretében készített elemzéséből. Ebből kiderül, 2011-2014 közt távozókról nincs adat, pedig egyes becslések szerint a külföldön élők száma jelenleg ennek többszöröse is lehet.
 
 
Mi az a SEEMIG?
A SEEMIG a South East Europe transznacionális együttműködési program keretében, az EU és Magyarország társfinanszírozásával megvalósult stratégiai projekt. A nyolc ország tizennyolc partnerintézményét összefogó SEEMIG Délkelet-Európa hosszabb távú migrációs és demográfiai folyamatait, illetve humán erőforrásait vizsgálta a munkaerőpiac, valamint a nemzeti és regionális gazdaságok szempontjából. A kétéves projekt vezető partnere a KSH volt.

A statisztikusok sietve hozzáteszik, hogy ez a becslés egyszeri érvényességűnek tekinthető és nem oldja meg a kivándorlószám folyamatos nyomon követésének problémáját.

Fiatalok és diplomások

A részletes adatok szerint külföldre túlnyomórészt a fiatal korosztályok tagjai költöznek: a migráns magyarok 25 százaléka 30 év alatti, 63 százaléka pedig még nem érte el a 40 éves kort. További 18 százalék tartozik a negyvenes korosztályba, 11 százalék az ötvenesek közé, míg a 60 felettiek aránya mindössze 5 százalék. Ezek az arányok jelentősen eltérnek az itthoni lakónépesség kormegoszlásától, amit jól jeleznek az átlagos életkor értékek is. Ez a 15-74 éves migránsok körében 38, az itthon élők között 45 év.


A kivándorlók és az itthoni lakosság megoszlása életkori csoportok szerint (Forrás: SEEMIG-projekt, KSH)
 

A migráció munkaerőpiaci hatása szempontjából alapvető fontosságú a kivándorlók iskolai végzettség szerinti összetétele. Az elemzés adatai egyértelműen jelzik a kivándorlók átlag feletti iskolai végzettségét és a diplomások koncentrációját. Míg az itthon élő lakosság körében a 8 általánost, vagy annál kevesebbet végzettek aránya 24, addig a kivándoroltak között ez az érték 6 százalék csupán. A többlet kisebb mértékben az érettségizettek, nagy arányban viszont a diplomások körében jelentkezik: a diplomások aránya az összlakossághoz képest a kivándoroltak között jelentősen magasabb (18 vs. 32 százalék).

A kivándorlók és az itthoni lakosság megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint (Forrás: SEEMIG-projekt, KSH)


A Magyarországra való visszaköltözést firtató kérdésre az eseteknek csupán 10 százalékában tudtak a válaszadók határozott, időponthoz vagy legalább körülbelüli időintervallumhoz köthető hazatérési szándékról beszámolni. (E kérdésre 19 százalék azt mondta, hogy nem tud rá válaszolni.) Ez lényegében azt jelenti, a többieknek eszük ágában sincs visszatérni.

Minél régebben él valaki külföldön, annál valószínűbb, hogy már nem szándékozik hazatérni. A 2009 után, a felmérést megelőző két évben) kiköltözőkre viszont inkább a bizonytalanság a jellemző (51 százalék), és csupán 10 százalékról valószínűsíthető, hogy egyáltalán nem tervez hazatérést, áll a statisztikában. -írja a napi.hu
 

 

 
Nyaraljon Costa del Solon!
 Vár a Costa del Sol

 


Álmaid útján: Czibere Csilla blogja