.

Az Új Világrend
Szinte mindenki hallott már az Új Világrendről, (New World Order) de a legtöbb ember nem is tudja hova tegye ezt a fogalmat.


Akkor most ez jó nekünk vagy sem? - teszi fel a kérdést az egyszeri polgár. Ez jó kérdés, nehéz rá a válasz. Van akinek jó, van akinek nem.

Az új világrend meghírdetése az idősebb George Bush, 41. amerikai elnök egyik fő témája volt hivatali ideje alatt. Ma sokan szeretnék ezt a témát háttérbe szorítani, összeesküvés elméletként lejáratni, komolytalanná tenni. Ezzel csak annyi a bökkenő, hogy még sokan emlékeznek az akkori elképzelésekre, amik kezdenek megvalósulni. 

Hogy az Új Világrend kinek jó? Aki közel van a tűzhöz, annak nagyon, aki távolabb van a hatalom magjától, annak már nem.

Ennyi bevezetés után épp ideje megismerni mi ez az egykor nyilvánosan hirdetett, ma meg letagadott folyamatot, ami valahogy mégis halad a megvalósulás felé.

Az Új Világrend azon alapul, hogy a gazdasági és a politikai elit segítségével létrejöjjön egy, az egész világ felett uralkodó, világkormány, amely a jelenlegi nemzetállamok helyébe lép, mint az emberiség történelmi folyamatainak végkifejlete.

Mivel ezt az elképzelést az idősebb George Bush erőteljesen támogatta, nem neház kitalálni melyik országot (és annak vezetését) képzelte el a hatalom csúcsán.

Az új világrend elképzelés lépésenként építkezik. A világban öt nagy uniót szeretne, megvalósítani, (Amerikai, Európai, Ázsiai, Afrikai és az Ausztráliát is magában foglaló Távol-Keleti, vagy más néven Csendes-óceáni)  amik végül egyesülnének egy közös vezetés alatt. Hogy ez mennyire lenne életképes az nagy kérdés. A már megvalósúlt Európai Unió mutatja, a soknemzetiségű uniós államforma problémáit.

Egy ennyire központosított hatalom rendkívűl alkalmas a tömegek érdekeit alárendelni a vezetők érdekeinek. A világkormány a nemzetállamok érdekeit figyelmen kívül hagyva olyan intézkedéseket hozhat, ami világszinten csak az általa preferált csoportoknak kedvező.
A gazdasági folyamatok egy kézben tartásának automatikus következménye a totális diktatura, a totális kontrol. Ennek egyik eszköze a készpénz megszüntetése, amiről egyre több cikk jelenik meg a médiában és amit az Új Világrenddel szimpatizálók a jövő egyetlen lehetséges útjának neveznek. Megvalósulása a bankok kiszolgáltatott fejős tehenévé teszi a polgárokat, a lakosság megtakaritásainak állami felügyelete pedig mindenkit függőségbe taszít.  (A kivetett adók, és a jogos, vagy jogtalan fizetési kötelezettségek minden nehézség nélkül, azonnal levonhatóak az érintettek bankszámlájáról)  Ha nincs készpénz, még egy ásványvíz vásárlásáról is értesül az állami megfigyelő szerv. Az emberek nem lennének mások, csak egy szám a számítógépben. (ez már részben meg is valósult)

Ugyan már! - mondják a kétkedők, ilyen csak a gazdag fantáziával megáldott, kákán is csomót kereső, rosszindulatú képzelgők fejében fordulhat meg. A kétkedőket érdemes emlékeztetni arra, hogy 50-60 éve a fedezet nélküli pénz, ami mára már valóság, ugyanígy képzelgésnek tűnt

Az Új Világrend lényegében azt jelenti, hogy létrejön egy olyan világkormány, amelynek irányítása alatt az egész világgazdaság haszna az Új Világrend megalapítóinak a zsebébe csepeg.

Ennek a tervnek a megvalósításához amerika világhatalmi helyzetének erősödésére van szükség, ami most ugyan éppen visszaszorulóban van, de nem szabad leírni a terv mögött álló csoprtokat, akik minden eszközt megragadnak hatalmuk megőrzéséért. (háborúk, forradalmak, bábkormányok hatalomra juttatása, stb)  A pénzügyi hatalom csúcsán állók ebben érdekeltek, ezt támogatják.
Az Új Világrenben az várható, hogy a pénz hatalma a sárba tiporja az emberi jogokat.

Ezek után mindenki megválaszolhatja magának a kérdést:  kinek lenne jó az Új Világrend?

 

 

 
Nyaraljon Costa del Solon!
 Vár a Costa del Sol

 


Álmaid útján: Czibere Csilla blogja